Followers

Saturday, 28 April 2012

मनिको दाय


अप्‍पन मुंह सँ अप्‍पन बड़ाय
देखियौ देखियौ मनिको दाय
केश कहथि नागिन सन रंग गोलाय
हाय हाय हाय हाय मनिको दाय
सूस्‍ज डरै तेजी सँ पवनो हहाय
बाप रै बाप रै मनिको दाय
हुनकर की बाजब अछि
हुनकर की लिखल अछि
भक्‍क चकित विद्यापति
उगनो लजाय
कत' गेलौं कत' गेलौं मनिको दाय

No comments:

Post a Comment