Followers

Tuesday, 31 December 2013

अभावक रंगबिरही शमयेना

अभावक रंगबिरही शमयेना देखियौ टाईट सँ बान्‍हल
चारू दिशाक रासा सभ देखियौ खीचने चलि जाइ
हाय हाय दसो कोनक कील्‍ला जमीन कोरने जाए
तीरपाल अलगे हवा संग झुलल जाए
दुष्‍ट हवा तैयो सूत्‍ता-सूत तीरने जाए
ऐ अभाव मे डूबनै जत्‍ते हल्‍लूक भेनै
ततबे संतोष मने ईनारक बेंग
ई बात करेजा दलने जाए

No comments:

Post a Comment