Followers

Friday, 14 June 2013

कत्‍ते नटकिया छै छौड़ा

कत्‍ते नटकिया छै छौड़ा
दूनू हाथ जोड़ैत ,दंडौत करैत
कानि रहलै छौड़ा
कखनो विनती करैत ,प्रार्थना रिक्‍वेस्‍टक नाम लैत
कत्‍ते बुधियार भ' गेलै छौड़ा
इसकुल नइ जेतै
दलाने पर रहतै पढ़तै
कत्‍ते सियान भ' गेलै छौड़ा
नोर चूबैत मुंह फूलेने
पैर हाथ पटकैत गारि दैत
केहन विद्वान भ' गेलै छौड़ा

No comments:

Post a Comment